*אין כפל מבצעים.
*פוטו פריים שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר את מימוש חלק מההטבות או כולן יחד עם מבצעים ו/או הטבות נוספים הקיימים בחג